Wszystkie inwestycje
Poniżej prezentowane są wszystkie inwestycje realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

Przebudowa ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego

wrzesień 2023

Przebudowa ul. Reymonta

październik 2023

Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie

grudzień 2023

Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański

gudzień 2023

Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim

sierpień 2023 r.

Projekt budowy ulicy Śniadeckiej oraz odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

18-02-2024

Projekt budowy ulicy Młodzieżowej w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

09-10-2023

Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim

Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Pruszczu Gdańskim

Rozbiórka budynku gospodarczych dwóch komórek lokatorskich wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego na dz. nr 80/3 i 80/4 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy

maj 2023

Kładka piesza nad rzeką Radunia w Pruszczu Gdańskim ( ul. Podmiejska 1 ) - przebudowa pokładu

31 maja 2023

Modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejrzy w Pruszczu Gdańśkim

czerwiec 2023

Inwestycje w parku przy ul. Wita Stwosza

grudzień 2023

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

październik 2023

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem

grudzień 2024

Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2023

Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną

grudzień 2023

Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2023

Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Warszawy

grudzień 2023

Projekt przebudowy budynku szatni na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim

czerwiec 2024

Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2023

Projekt budowy skrzyżowania ulicy Kopernika (DW226) z ulicą Malinowskiego w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2023

Linarium. Strefa aktywności

Pomorskie z Ukrainą

Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

czerwiec 2023 r.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2022 r.

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II

listopad 2022 r.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

sierpień 2022

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

czerwiec 2023

Projek budowy ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim ( na odc. od ul. Jaśminowej do ul. Herberta).

listopad 2022

Budowa układu drogowego na dz. Nr 10/141, 299/2 obr. 16 Miasto Pruszcz Gdański - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszcz Gdański w msc. Pruszcz Gdański

wrzesień 2022

Budowa ul. Różanej w Pruszczu Gdńskim

wrzesień 2022

Projekt budowy odcinka ul. Handlowej w Pruszczu Gdańskim

listopad 2022

Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część 3: Odcinek od ulicy Reymonta do ulicy Gałczyńskiego

listopad 2021

Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem - etap I

styczeń 2022

ul. Tczewska, Towarowa - projekt

listopad 2022 r.

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego

19-05-2023

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego oraz wymiana przewodu spalinowego w budynku przy ul. Krótkiej

październik 2021 r.

Przebudowa chodnika łączącego ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2021 r.

Modernizacja pompowni ścieków kanalizacji deszczowej PD1

czerwiec 2021 r.

Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych

styczeń 2022 r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

grudzień 2022 r.

Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2021

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

marzec 2022

Przebudowa ulicy Plac Wolności w Pruszcz Gdański

grudzień 2021

Projekt budowy układu drogowego na dz. nr 10/141,299/2 - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.

wrzesień 2021 r.

Projekt budowy ulic Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

listopad 2022

Projekt przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim

30 kwietnia 2022 r.

Projekt budowy ul. Jaśminowej i ul. Deyny w Pruszczu Gdańskim

listopad 2022

Projekt budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2021

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim o halę sportową i część dydaktyczną.

listopad 2022

Projekt zamienny Parku Miejskiego w Pruszczu Gdaskim

październik 2022

Projekt budowy oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

14 pażdziernika 2021 r.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim

17 września 2021 r.

Założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański

Park Trampolin

Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim

listopad 2021

Doświetlenie przejść dla pieszych przez DK91 (ul. Grunwaldzka) i ul. Sikorskiego przy restauracji Mc Donald's w Pruszczu Gdańskim

październik 2021

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim

7 luty 2021

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański

grudzień 2021

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rzece Raduni przy ul. Dworcowej

lipiec 2020

Bariery energochronne PCK

grudzień 2020

Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

czerwiec 2022

Telemetria

grudzień 2020

Oświetlenie na terenie miasta

grudzień 2020

Inwestycje na Faktorii

październik 2020

Inwestycje w budynku przy ul. Chopina 32 (OSP)

wrzesień 2020

Park Wita Stwosza

listopad 2021

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

kwiecień 2023 r.

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

październik 2021

Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

styczeń 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.

styczeń 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 12.

grudzień 2020

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

grudzień 2020

Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4

listopad 2020

Inwestycje w SP nr 3

listopad 2020

Inwestycje w Przedszkolu nr 3

grudzień 2020

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

maj 2020

Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4

sierpień 2020

Przebudowa ul. Kuleja

październik 2020

Inwestycje na terenie Parku Kulturowego

maj 2020

Inwestycje w amfiteatrze

maj 2020

Przebudowa ul. Gdyńskiej

grudzień 2020

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw

wrzesień 2020

Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej

grudzień 2020

Przebudowa ul. Kowalskiej

czerwiec 2020

Renowacja terenu u zbiegu ulic: Chopina, Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku przy ul. Krótkiej nr 4 i nr 6 wraz z oświetleniem, w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2020

Inwestycje w budynku SP nr 2 - oddziały przedszkolne

grudzień 2020

Inwestycje w SP nr 2

październik 2020

Inwestycje w SP nr 4 - projekt

grudzień 2020

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt

październik 2020

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt

sierpień 2020

Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - projekt

grudzień 2020

Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2020

Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża

czerwiec 2020

Radarowy wyświetlacz prędkości

grudzień 2020

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

grudzień 2020

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

kwiecień 2021

Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2020

Zakup defibrylatorów

Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta

Zadanie planuję się do zrealizowania w II półroczu.

Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański

Zadanie planuję się do zrealizowania w II półroczu 2020

Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta

Planowany termin realizacji: maj

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

2021

Budowa układu drogowego ul. Ks. Marka w Pruszczu Gdańskim

Inwestycja zakończona

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy łączącego ulicę Skalskiego z dworcem PKP

Wrzesień 2019

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim

2019

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa parkingu przy ulicy Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów

Sierpień 2019 r.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Sikorskiego

Inwestycja zakończona.

Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP

Budowa chodnika wzdłuż ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Wrzesień 2019 r.

Wykonanie nawierzchni fragmentu ul. Pułkowej

Inwestycja zakończona

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2019

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Lipiec 2019

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundament.ów, ścian, stropów i dachu

Zakończono roboty budowlane, trwają procedury odbiorowe.

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem

Wykonano dokumentację projektową budynku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2021 r

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2019

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunlanych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Zakończono wymianę źródeł światła w budynkach oświatowych (termomodernizację przeprowadzono w 2018 r.)

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Kwiecień 2019 r.

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń

Inwestycja zakończona

Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony

Inwestycja zakończona

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych

Inwestycja zakończona

Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych

Na etapie wyboru oferty.

Plaża miejska - doposażenie terenu o zestaw zabawowy Statek, leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku

W trakcie realizacji

Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym

Inwestycja zakończona

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Aktualny etap realizacji W trakcie przygotowania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego

Budowa alejek na cmentarzach

kwiecień 2019

Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów

Inwestycja zakończona

Przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim

14.10.2018 r.

Budowa kurtyn wodnych (zamgławiaczy) wraz z instalacją wody oraz linii kablowej i centrali sterującej w Pruszczu Gdańskim na przedłużeniu Al. Ks.Waląga

2018

Rewitalizacja parku „Z gruszą” - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta

30.09.2018

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Grudzień 2018

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Październik 2018

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Listopad 2018

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Wrzesień 2018

Budowa chodnika przy ul. Reja

08.11.2018 r.

Budowa chodnika przy ul. Komunalnej

15.10.2018

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika

20.11.2018 r.

Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

31.07.2018

Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego

20.12.2018 r.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański

2018

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dworcowej

2018

Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

2018

Pruszczański system tras rowerowych

2018

Pozostałe inwestycje

2018

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Wrzesień 2018

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2018

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Kwiecień 2018

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Maj 2018

Kanalizacja deszczowa Mickiewicza

Czerwiec 2018

Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim”

2018

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

2018

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb

2018

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią

2018

Budowa chodnika i miejsc postojowych ul. Modrzewskiego

21.10.2018

Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką

15.06.2018

Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2018 r.

Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni

2018

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Czerwiec 2018

Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zieleńców

Sierpień 2018

Przebudowa układu drogowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich

01.11.2018 r.

Przebudowa układu drogowego - fragmentu ul. Leopolda Staffa na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Romualda Traugutta w Pruszczu Gdańskim

2018

Modernizacja boiska przy ul. Tysiąclecia

Lipiec 2017

Park Dębowy

Listopad 2017

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

2017

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF

Grudzień 2017

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF

2017

Kino, sala konferencyjna

Maj 2018

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2017

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

Wrzesień 2017

Budowa ul. Romera, ul. Dybowskiego, ul. Domeyki

Listopad 2017

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

2017

Budowa mostku na Kanale Raduni

Maj 2017

Park dla psów przy ul. Tysiąclecia

Czerwiec 2017

Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

2017

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71

Październik 2018

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

2017

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

2017

Projekt odwodnienia ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej

Dokumentacja projektowa ul. Skalskiego

2017

Dokumentacja projektowa ul. Dworcowej

Aktualny etap realizacji: Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa budowy układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina, i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim

2017

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Adama Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Kwiecień 2017

Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2017

Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza

Realizacja zadania przeniesiona na 2018 r. z powodu niewyłonienia Wykonawcy (brak ofert).

Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego

Lipiec 2017

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Grudzień 2017

Oświetlenie na terenie miasta

2017

Garaże OSP

Place zabaw

2017

Wymiana instalacji CO w ZS nr 2

Wymiana podłogi na małej sali gimnastycznej w ZSO 1

2017

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF

2019

Montaż wiat przystankowych

Wrzesień 2017

Przebudowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie ZS nr 2

Sierpień 2017

Przebudowa pomieszczeń archiwum budynku Urzędu Miasta

Marzec 2018

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

2017

Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy SP nr 3

Wrzesień 2017

Zamgławiacze - kurtyny wodne

Kwiecień 2018

Pruszczańska Plaża Miejska

Lipiec 2017

Toaleta publiczna - szalet publiczny

Listopad 2017

Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew

Listopad 2017

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Kwiecień 2018

Pruszczański system tras rowerowych

Listopad 2017

Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego (WPF)

październik 2016

Budowa fragmentu ul. Romera, fragmentu ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2016

Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej i Staszica w Pruszczu Gdańskim

sierpień 2016

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

kwiecień 2016

Przebudowa ul. Kochanowskiego

październik 2016

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4, przy ul. Kasprowicza 16

październik 2016

Modernizacja toalet w ZS nr 4 przy ul. Westerplatte

sierpień 2016

Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego

2016

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2016

Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Norwida

sierpień 2016

Przebudowa układu drogowego ul. Głowackiego w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2016

Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza

październik 2016

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2016

Rozbudowa amfiteatru

czerwiec 2016

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

lipiec 2016

Postawienie stacji naprawczych dla rowerów

lipiec 2016

Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)

wrzesień 2016

Dokumentacja projektowa Parku Dębowego przy ul. Lawendowej

2016

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

2016

Projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

2017

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

2016

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2016

Projekt Park&Ride

2016

Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego

2016

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B

grudzień 2016

Projekt terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym

2016

Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

sierpień 2016

Projekty

2016

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

2016

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

2017

Projekt budowy układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym

2016

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

2016

Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju

kwiecień 2016

Montaż wiat przystankowych

2016

Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego

czerwiec 2016

Montaż stołu do tenisa stołowego przy ul. Powstańców Warszawy

2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Chopina

2016

Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

marzec 2016

Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

2016

Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

sierpień 2016

Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego

listopad 2016

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4

2016

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

2016

Modernizacja chodników

lipiec 2016

Budowa siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego

2016

Kaplica cmentarna

październik 2016

Inwestycje w Urzędzie Miasta

2016

Wyloty kanalizacji deszczowej

wrzesień 2016

Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II

2016

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

lipiec 2016

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

październik 2016

Oświetlenie na terenie miasta

grudzień 2016

Kompleks sportowo-rekreacyjny - park fitness

maj 2016

Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę

2016

Cyfrowy Pruszcz Gdański

maj 2016

Toaleta publiczna

2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Cichej

październik 2016

Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego - Patio przy ZS nr 4

listopad 2016

Kino, sala konferencyjna

listopad 2017

Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta

czerwiec 2016

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

2017

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

2017

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 – etap II

wrzesień 2016

Inwestycje w ZS nr 4

Budowa kanału technologicznego przy ul. Dąbrowskiego

czerwiec 2016

Budowa ul. Fantazego

lipiec 2016

Pruszcz Gdański, Dom Mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem

2016-2017

Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3

grudzień 2016

Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

wrzesień 2016

Budowa piaszczystego boiska do gry w siatkówkę plażową na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego

lipiec 2016

Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej

grudzień 2015

Budowa ul. Wojska Polskiego

2015

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

czerwiec 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G Emilii Plater wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Orzeszkowej

2015

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G - ul. Słowackiego

2015

Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina, Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

2015

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

2015

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

2015

Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe

2015

Modernizacja chodników

2015

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

2015

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

2016

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej 6

marzec 2015

Modernizacja Faktorii

listopad 2015

Projekt garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

2015

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

2015

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

2015

Oświetlenie na terenie miasta

2015

Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek”

maj 2015

Oświetlenie ulic Andersa i Maczka

kwiecień 2015

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej i Lawendowej

2015

Rozbudowa amfiteatru

2016

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

czerwiec 2016

Utworzenia parku dla psów na Osiedlu Wschód

kwiecień 2015Zakres prac: Ogrodzenie terenu, zamontowanie ławek, poiwa dla psów oraz urządzeń m.in. równoważni, tunelu, poręczy do skoków. Aktualny etap realizacji: Zakończono - wykonawca HOLZ-BUD. Koszt inwestycji: 22 000,00 zł Termin realizacji: kwie

Zamontowanie hydrantu tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody

listopad 2015

Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią

maj 2015

Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów

kwiecień 2015

Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej

anulowano

Kino, sala konferencyjna

2016 r. - 2017 r.

Zabudowa ogrodowa - mała architektura

czerwiec 2015

Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola

lipiec 2015

Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego

lipiec 2015

Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę

kwiecień 2015

Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS

2016 r. - 2017 r.

Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego

kwiecień 2015

Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie

marzec 2015

Park piknikowy z grillem i paleniskiem

2015

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

2014

Budowa ul. Grota Roweckiego

2014

Budowa targowiska miejskiego Mój rynek

2014

Budowa Parku Krainy Polodowcowej

2014

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

2014

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim

2014

Rozbudowa amfiteatru

2014

Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

2014

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim

2014

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

2014

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej

2014

Przebudowa zespołu szatni z sanitariatami w budynku CKiS w Pruszczu Gdańskim

2014

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

2014

Dokumentacja projektowa ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim

2014

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2014

Bałtycka Strefa Inwestycyjna III

2014

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

2014

Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 8-10 przy ul. Kopernika

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 11-17 przy ul. Wyspiańskiego

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 25-27 przy ul. Zastawnej

2014

Budowa ul. Sikorskiego (Komarowo)

2014

Budowa ul. Wybickiego

2014

Budowa ul. 11 Listopada

2014

Budowa ul. Konwaliowej

2014

Budowa ul. Broniewskiego

2014

Budowa ul. Skierki i ul. Chochlika

2014

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

2014

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego

2014

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2013

Projekty

2013

Modernizacja toru BMX

2013

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1

2013

Budowa ogrodzenia ZS nr 4 filii przy ul. Obrońców Westerplatte 30

2013

Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 6

2013

Modernizacja mostu na przedłużeniu ulicy Mickiewicza

2013

Budowa wiaty na Faktorii

2013

Rozbudowa amfiteatru i budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa tymczasowego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim

2013

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej w ulicach Azaliowej i Lawendowej oraz budowa zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim

2013

System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych

2013

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi przy ulicach Mickiewicza i Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim – etap I i II

2013

Budowa terenu biologicznie czynnego, rekreacyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim

2013

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 3

2013

Ocieplenie ścian i fragmentu dachu (segment C i D) budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16

2013

Ocieplenie ścian budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5

2013

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

2013

Witacze

2013

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

2013

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - etap I

2013

Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych

2013

Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim

2013

Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

2013

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 22 i 24 przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Wczasowej i odcinka ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Baczyńskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa układu drogowego ul. Szymanowskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Czarnieckiego 75-85

2013

Budowa ul. Kołłątaja w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa drogi dojazdowej do budynków nr 20-30 przy ul. Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

2013

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

2013

Budowa ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

2013

Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gałczyńskiego

2013

Zbiorniki rentencyjne Obrońców Wybrzeża / Cicha, Podkomorzego

2012

Modernizacja kładki na rzece Raduni (ul. Mickiewicza)

2012

Modernizacja systemu nawadniania nawierzchni stadionu przy CKiS

2012

Biały Orlik - zakup rolby

2012

Kasa biletowa - Faktoria

2012

Kojec dla psów

2012

Zieleń na rondzie Kociewskim

2012

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2012

Plac zabaw przy ul. Kasprowicza

2012

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

2012

Monitoring systemu kanalizacji deszczowej

2012

Projekt kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i Lawendowej

2012

Projekt kolektora kanalizacji deszczowej

2012

Projekt wodno-kanalizacyjny inwestycji miejskich

2012

Ciągi komunikacyjne w ZSO nr 1

2012

Terenowe urządzenia sportowe przy ZSO nr 1

2012

Inwestycje w ZSO nr 1

2012

Boisko przy ZS nr 4 ul. Obrońcow Westerplatte 30

2012

Modernizacja nawierzchni holu w ZS nr 2

2012

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

2012

Modernizacja budynku ZS nr 2

2012

Modernizacja instalacji ciepłej wody w SP nr 3

2012

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3

2012

Szkolny plac zabaw przy ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

2012

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

2012

Monitoring miasta

2012

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

2012

Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS

2012

Projekt modernizacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

2012

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 40

2012

Dokumentacja konserwatorska budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

2012

Infomaty

2012

Modernizacja kładki na rzece Radunii (na wysokości dworca PKP)

2012

Sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa

2012

Budowa ronda i ul. PCK

2012

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

2012

Obwodnica Pruszcza Gdańskiego

2012

Wiaty przystankowe

2012

Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn

2012

Parki fitness

2011

Biały Orlik

2011

Rozbudowa amfiteatru

2011

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

2011

Plac im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

2011

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Powstańców Warszawy

2011

Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw

2011

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. Niepodległości

2011

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. 1 Maja

2011

Park miejski

2011

Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSO nr 1

2011

Inwestycje Urzędu Miasta

2011

Inwestycje na cmentarzu komunalnym

2011

Droga dojazdowa do działki

2011

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2011

Monitoring miasta

2011

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadanim mu funkcji ścieżki dydaktycznej

2011

Modernizacja budynku przedszkolnego

2011

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

2011

Dach ZS nr 4

2011

Projekt kompleksu sportowego przy ZS nr 2

2011

Inwestycje w ZSO nr 1

2011

Inwestycje w ZS nr 2

2011

Plac zabaw przy ZS nr 2

2011

Plac zabawa przy SP nr 3

2011

Plac zabaw przy ZS nr 4

2011

Plac zabaw dla starszaków na Faktorii

2011

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II

2011

Budowa, modernizacja sieci i przepompowni kanalizacji deszczowej

2011

Modernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 6

2011

Projekt elewacji i dachu przy ul. Żwirki i Wigury 8

2011

Wiata rowerowa

2011

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

2011

Wiaty przystankowe

2011

Budowa ul. 1 Maja

2011

Budowa ul. Bogusławskiego

2011

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

2011

Budowa chodnika na ul. Mickiewicza

2011

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

2011

Budowa ul. Jana z Kolna

2011

Budowa ul. Mazepy

2011

Budowa ul. Wyspiańskiego 71-81

2011

Budowa ul. Kasprowicza

2011

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

2011

Budowa ul. Raciborskiego

2011

Połączenie istniejącego ciągu pieszego Al. Ks. Waląga z parkiem

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia

2010

Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Przy Torze

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego

2010

Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza

2010

Koncepcja zagospodarowania parku w centrum miasta

2010

Tereny zielone - centrum

2010

Tereny zielone przy ul. Kasprowicza

2010

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Warszawy

2010

Monitoring miasta

2010

Ogrodzenie boiska

2010

Modernizacja zaplecza stadionu

2010

Budowa boiska przy SP nr 3 - Orlik

2010

Modernizacja toalet w ZS nr 2

2010

Modernizacja podłogi holu w SP nr 3

2010

Wymiana stolarki drzwiowej w ZSO nr 1

2010

Modernizacja kuchni w ZSO nr 1

2010

Termomodernizacja budynku przedszkolnego przy ul. Niepodległości

2010

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego

2010

Termomodernizacja budynku ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte

2010

Budowa szaletu miejskiego

2010

Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4

2010

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

2010

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

2010

Budowa kanalizacji deszczowej

2010

Budowa ul. Emilii Plater

2010

Budowa przepustu na potoku Rotmanka

2010

Remont mostu - Plac Wyzwolenia

2010

Budowa ul. Bogusławskiego

2010

Osiedle Bursztynowe (ul. Rogozińskiego, ul. Domejki, ul. Hryniewieckiego, ul. Jana z Kolna)

2010

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej

2010

Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiego

2010

Budowa ul. Narutowicza

2010

Budowa ul. 1 Maja

2010

Budowa ul. Czarnieckiego 63-73

2010

Budowa ul. Kopernika 29-35

2010

Budowa ul. Cyprysowej

2010

Budowa ul. Wyspiańskiego 68-78

2010

Budowa ul. Wyspiańskiego 56-66

2010

Budowa ul. Dąbrowskiego (od ul. Słonecznej do ul. E. Plater)

2010

Budowa ul. Traugutta

2010

Budowa ul. Sportowej

2010

Budowa ul. Sucharskiego

2010

Budowa ul. 3 Maja - Pogodna

2010

Budowa ul. Karpińskiego

2010

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

2010

Budowa ul. Kasprowicza

2010

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

2010

Chodnik na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego

2010

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2010