Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej

grudzień 2015

Budowa ul. Wojska Polskiego

2015

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

czerwiec 2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G Emilii Plater wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Orzeszkowej

2015

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G - ul. Słowackiego

2015

Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina, Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

2015

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Strzeleckiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego

2015

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

2015

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

2015

Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe

2015

Modernizacja chodników

2015

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

2015

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

2016

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej 6

marzec 2015

Modernizacja Faktorii

listopad 2015

Projekt garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

2015

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

2015

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

2015

Oświetlenie na terenie miasta

2015

Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek”

maj 2015

Oświetlenie ulic Andersa i Maczka

kwiecień 2015

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej i Lawendowej

2015

Rozbudowa amfiteatru

2016

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

czerwiec 2016