Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Oświetlenie na terenie miasta

Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek”

Oświetlenie ulic Andersa i Maczka

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej i Lawendowej

Rozbudowa amfiteatru

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej

Budowa ul. Wojska Polskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G Emilii Plater wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Orzeszkowej

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G - ul. Słowackiego

Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina, Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe

Modernizacja chodników

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej 6

Modernizacja Faktorii

Projekt garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej