• Home
  • Inwestycje
  • Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

Zakres prac:
Aktualny etap realizacji:
Ogłoszono przetarg.

Planowany koszt inwestycji:
1 472 000 zł