Toaleta publiczna
Zakres prac:

Toaleta publiczna zlokalizowana będzie przy ul. Dworcowej, w okolicy parku piknikowego.

Aktualny etap realizacji:
Umowa na projekt przyłącza wod-kan oraz umowa na wykonanie toalety zostały zawarte. Trwają prace projektowe.

Planowany koszt inwestycji:
80 000 zł

Planowany termin realizacji:
2017