Budżet Obywatelski
Prezentowane poniżej inwestycje realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski jest częścią budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, który w ramach konsultacji społecznych oddawany jest w ręce naszych mieszkańców. Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański decydują, na co chcą przeznaczyć określoną kwotę w danym roku, a realizacją działań zajmują się pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Linarium. Strefa aktywności

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim

Kompleks sportowo-rekreacyjny - park fitness

Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę

Cyfrowy Pruszcz Gdański

Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy SP nr 3

Zamgławiacze - kurtyny wodne

Toaleta publiczna

Pruszczańska Plaża Miejska

Toaleta publiczna - szalet publiczny

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Cichej

Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Kino, sala konferencyjna

Park Dębowy

Pruszczański system tras rowerowych

Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego - Patio przy ZS nr 4

Kino, sala konferencyjna

Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP

Założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański

Park Trampolin

Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)

Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych

Plaża miejska - doposażenie terenu o zestaw zabawowy Statek, leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Utworzenia parku dla psów na Osiedlu Wschód

Zamontowanie hydrantu tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody

Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią

Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów

Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej

Kino, sala konferencyjna

Zabudowa ogrodowa - mała architektura

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola

Budowa chodnika i miejsc postojowych ul. Modrzewskiego

Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego

Zakup defibrylatorów

Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką

Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zieleńców

Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo

Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta

Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę

Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS

Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański

Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta

Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego

Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie

Park piknikowy z grillem i paleniskiem