Budżet Obywatelski
Prezentowane poniżej inwestycje realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski jest częścią budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, który w ramach konsultacji społecznych oddawany jest w ręce naszych mieszkańców. Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański decydują, na co chcą przeznaczyć określoną kwotę w danym roku, a realizacją działań zajmują się pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański

Park Trampolin

Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu gdańskim

Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo

Zakup defibrylatorów

Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta

Zadanie planuję się do zrealizowania w II półroczu.

Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański

Zadanie planuję się do zrealizowania w II półroczu 2020

Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta

Planowany termin realizacji: maj

Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP

Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony

Inwestycja zakończona

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych

Inwestycja zakończona

Plaża miejska - doposażenie terenu o zestaw zabawowy Statek, leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku

W trakcie realizacji

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Aktualny etap realizacji W trakcie przygotowania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego

Budowa chodnika i miejsc postojowych ul. Modrzewskiego

21.10.2018

Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką

15.06.2018

Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2018 r.

Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni

2018

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Czerwiec 2018

Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zieleńców

Sierpień 2018

Park Dębowy

Listopad 2017

Kino, sala konferencyjna

Maj 2018

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

2017

Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy SP nr 3

Wrzesień 2017

Zamgławiacze - kurtyny wodne

Kwiecień 2018

Pruszczańska Plaża Miejska

Lipiec 2017

Toaleta publiczna - szalet publiczny

Listopad 2017

Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew

Listopad 2017

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Kwiecień 2018

Pruszczański system tras rowerowych

Listopad 2017

Kompleks sportowo-rekreacyjny - park fitness

maj 2016

Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę

2016

Cyfrowy Pruszcz Gdański

maj 2016

Toaleta publiczna

2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Cichej

październik 2016

Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego - Patio przy ZS nr 4

listopad 2016

Kino, sala konferencyjna

listopad 2017

Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta

czerwiec 2016

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

2017

Utworzenia parku dla psów na Osiedlu Wschód

kwiecień 2015Zakres prac: Ogrodzenie terenu, zamontowanie ławek, poiwa dla psów oraz urządzeń m.in. równoważni, tunelu, poręczy do skoków. Aktualny etap realizacji: Zakończono - wykonawca HOLZ-BUD. Koszt inwestycji: 22 000,00 zł Termin realizacji: kwie

Zamontowanie hydrantu tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody

listopad 2015

Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią

maj 2015

Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów

kwiecień 2015

Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej

anulowano

Kino, sala konferencyjna

2016 r. - 2017 r.

Zabudowa ogrodowa - mała architektura

czerwiec 2015

Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola

lipiec 2015

Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego

lipiec 2015

Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę

kwiecień 2015

Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS

2016 r. - 2017 r.

Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego

kwiecień 2015

Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie

marzec 2015

Park piknikowy z grillem i paleniskiem

2015