Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego

Zakres prac:
wymiana starych urządzeń zabawowych na nowe
Zdjęcia po: