Bałtycka Strefa Inwestycyjna III

Zakres prac:
Budowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz mostem nad rzeką Radunią.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono, wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Planowany koszt inwestycji w 2014 roku:
930 000zł