Budowa ul. Karpińskiego

Zakres prac:
budowa drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia