Radarowy wyświetlacz prędkości

Zakres prac:
Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Kochanowskiego i Kasprowicza.