Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakres prac:
Projekt oświetlenia ul. Krótkiej od ul. Gdańskiej do targowiska, projekt oświetlenie placu zabaw przy ul. Św. Wojciecha.

Aktualny etap realizacji:
zawarto umowę