Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS

Zakres prac:
Wybudowanie odkrytego kąpieliska dla dorosłych, oddzielnego dla dzieci przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energiiWybudowanie zaplecza socjalno-technicznego.

Aktualny etap realizacji:
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany koszt inwestycji:
3 160 000 zł