Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

styczeń 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.

styczeń 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 12.

grudzień 2020

Inwestycje w budynku przy ul. Chopina 32 (OSP)

wrzesień 2020

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

grudzień 2020

Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4

listopad 2020

Inwestycje w SP nr 3

listopad 2020

Inwestycje w Przedszkolu nr 3

grudzień 2020

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

maj 2020

Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4

sierpień 2020

Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rzece Raduni przy ul. Dworcowej

lipiec 2020

Park Wita Stwosza

listopad 2021

Przebudowa ul. Kuleja

październik 2020

Inwestycje na terenie Parku Kulturowego

maj 2020

Inwestycje w amfiteatrze

maj 2020

Inwestycje na Faktorii

październik 2020

Przebudowa ul. Gdyńskiej

grudzień 2020

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

wrzesień 2021

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw

wrzesień 2020

Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej

grudzień 2020

Przebudowa ul. Kowalskiej

czerwiec 2020

Renowacja terenu u zbiegu ulic: Chopina, Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku przy ul. Krótkiej nr 4 i nr 6 wraz z oświetleniem, w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2020

Inwestycje w budynku SP nr 2 - oddziały przedszkolne

grudzień 2020

Inwestycje w SP nr 2

październik 2020

Inwestycje w SP nr 4 - projekt

grudzień 2020

Oświetlenie na terenie miasta

grudzień 2020

Telemetria

grudzień 2020

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt

październik 2020

Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt

sierpień 2020

Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - projekt

grudzień 2020

Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2020

Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża

czerwiec 2020

Radarowy wyświetlacz prędkości

grudzień 2020

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

grudzień 2020

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

kwiecień 2021

Bariery energochronne PCK

grudzień 2020

Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2020

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

październik 2021

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

2021

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

2017