• Home
  • Inwestycje
  • Przebudowa ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego
Przebudowa ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego
Zakres prac:
Przebudowa ul. Przy Torze wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje budowę układu drogowego, budowę ogrodzeń, budowę elementów małej architektury, gospodarkę zielenią, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego oraz monitoringu, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
Przebudowa ul. Banacha obejmuje budowę układu drogowego wraz z budową kablowej linii oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów deszczowych, kanału technologicznego oraz budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego.
Zdjęcia w trakcie: