Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Parki fitness

2011

Biały Orlik

2011

Rozbudowa amfiteatru

2011

Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu

2011

Plac im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

2011

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Powstańców Warszawy

2011

Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw

2011

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. Niepodległości

2011

Urządzenie terenu rekreacji codziennej przy ul. 1 Maja

2011

Park miejski

2011

Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSO nr 1

2011

Inwestycje Urzędu Miasta

2011

Inwestycje na cmentarzu komunalnym

2011

Droga dojazdowa do działki

2011

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2011

Monitoring miasta

2011

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadanim mu funkcji ścieżki dydaktycznej

2011

Modernizacja budynku przedszkolnego

2011

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16

2011

Dach ZS nr 4

2011

Projekt kompleksu sportowego przy ZS nr 2

2011

Inwestycje w ZSO nr 1

2011

Inwestycje w ZS nr 2

2011

Plac zabaw przy ZS nr 2

2011

Plac zabawa przy SP nr 3

2011

Plac zabaw przy ZS nr 4

2011

Plac zabaw dla starszaków na Faktorii

2011

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II

2011

Budowa, modernizacja sieci i przepompowni kanalizacji deszczowej

2011

Modernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 6

2011

Projekt elewacji i dachu przy ul. Żwirki i Wigury 8

2011

Wiata rowerowa

2011

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

2011

Wiaty przystankowe

2011

Budowa ul. 1 Maja

2011

Budowa ul. Bogusławskiego

2011

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

2011

Budowa chodnika na ul. Mickiewicza

2011

Budowa ul. Podmiejskiej od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

2011

Budowa ul. Jana z Kolna

2011

Budowa ul. Mazepy

2011

Budowa ul. Wyspiańskiego 71-81

2011

Budowa ul. Kasprowicza

2011

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

2011

Budowa ul. Raciborskiego

2011