Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Projekt przebudowy budynku szatni na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ulicy Śniadeckiej oraz odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem