Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakres prac:
rozbudowa i modernizacja oświetlenia