Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

Zakres prac:
Wymiana elementów układu chłodniczego centrali wentylacyjnej na basenie.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - UBWE Engineering Sp. z o.o.

Koszt inwestycji:
11 654,25 zł

Termin realizacji:
wrzesień