Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2013

Projekty

2013

Modernizacja toru BMX

2013

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1

2013

Budowa ogrodzenia ZS nr 4 filii przy ul. Obrońców Westerplatte 30

2013

Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 6

2013

Modernizacja mostu na przedłużeniu ulicy Mickiewicza

2013

Budowa wiaty na Faktorii

2013

Rozbudowa amfiteatru i budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa tymczasowego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa przepustów i przegrody na Kanale Radunickim

2013

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej w ulicach Azaliowej i Lawendowej oraz budowa zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim

2013

System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych

2013

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi przy ulicach Mickiewicza i Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim – etap I i II

2013

Budowa terenu biologicznie czynnego, rekreacyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim

2013

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 3

2013

Ocieplenie ścian i fragmentu dachu (segment C i D) budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16

2013

Ocieplenie ścian budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5

2013

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

2013

Witacze

2013

Modernizacja budynku Urzędu Miasta

2013

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - etap I

2013

Projekty modernizacji i przebudowy budynków komunalnych

2013

Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim

2013

Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

2013

Budowa układu drogowego ul. Azaliowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 22 i 24 przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Wczasowej i odcinka ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Baczyńskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa układu drogowego ul. Szymanowskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ul. Czarnieckiego 75-85

2013

Budowa ul. Kołłątaja w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

2013

Przebudowa drogi dojazdowej do budynków nr 20-30 przy ul. Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

2013

Budowa ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

2013

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

2013

Budowa ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Przemysłowej

2013

Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gałczyńskiego

2013