Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Projekt budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2021

Projekt budowy ul. Jaśminowej i ul. Deyny w Pruszczu Gdańskim

listopad 2022

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim o halę sportową i część dydaktyczną.

listopad 2022

Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2021

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

marzec 2022

Projekt zamienny Parku Miejskiego w Pruszczu Gdaskim

październik 2022

Budowa ulic Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim - projekt

listopad 2022

Projekt budowy oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

14 pażdziernika 2021 r.

Projekt budowy układu drogowego na dz. nr 10/141,299/2 - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.

wrzesień 2021 r.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim

17 września 2021 r.

Projekt przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim

30 kwietnia 2022 r.

Przebudowa ulicy Plac Wolności w Pruszcz Gdański

grudzień 2021

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim

listopad 2021

Doświetlenie przejść dla pieszych przez DK91 (ul. Grunwaldzka) i ul. Sikorskiego przy restauracji Mc Donald's w Pruszczu Gdańskim

październik 2021

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim

7 luty 2021

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański

grudzień 2021

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

styczeń 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.

styczeń 2021

Park Wita Stwosza

listopad 2021

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

wrzesień 2021

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

kwiecień 2021

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

październik 2021

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

2021