Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ulic Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

ul. Tczewska, Towarowa - projekt

Projekt budowy ul. Jaśminowej i ul. Deyny w Pruszczu Gdańskim

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim o halę sportową i część dydaktyczną.

Projekt zamienny Parku Miejskiego w Pruszczu Gdaskim

Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim

Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem - etap I

Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

Przebudowa ulicy Plac Wolności w Pruszcz Gdański

Przebudowa chodnika łączącego ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim

Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

Park Wita Stwosza

Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część 3: Odcinek od ulicy Reymonta do ulicy Gałczyńskiego

Doświetlenie przejść dla pieszych przez DK91 (ul. Grunwaldzka) i ul. Sikorskiego przy restauracji Mc Donald's w Pruszczu Gdańskim

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego oraz wymiana przewodu spalinowego w budynku przy ul. Krótkiej

Projekt budowy układu drogowego na dz. nr 10/141,299/2 - sięgacz ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim

Projekt budowy oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim

Modernizacja pompowni ścieków kanalizacji deszczowej PD1

Dokumentacja projektowa ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5.