Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów
Zakres prac:
Wybudowano  dwa zestawy ( przy ul. Obr. Westerplatte oraz ul. Mickiewicza), każdy składający się z pięciofrakcyjnych komór.