Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dokumentacja projektowa Parku Dębowego przy ul. Lawendowej

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

Projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Projekt Park&Ride

Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B

Projekt terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym

Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

Projekt budowy układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju

Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)

Montaż wiat przystankowych

Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego

Montaż stołu do tenisa stołowego przy ul. Powstańców Warszawy

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Chopina

Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Postawienie stacji naprawczych dla rowerów

Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

Modernizacja chodników

Budowa siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego

Kaplica cmentarna

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Wyloty kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Oświetlenie na terenie miasta

Rozbudowa amfiteatru

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim

Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza

Przebudowa układu drogowego ul. Głowackiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 – etap II

Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Norwida

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego

Inwestycje w ZS nr 4

Modernizacja toalet w ZS nr 4 przy ul. Westerplatte

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4, przy ul. Kasprowicza 16

Przebudowa ul. Kochanowskiego

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej i Staszica w Pruszczu Gdańskim

Budowa kanału technologicznego przy ul. Dąbrowskiego

Budowa fragmentu ul. Romera, fragmentu ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Fantazego

Pruszcz Gdański, Dom Mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem

Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego (WPF)

Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3

Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

Budowa piaszczystego boiska do gry w siatkówkę plażową na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego