Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego (WPF)

październik 2016

Budowa fragmentu ul. Romera, fragmentu ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

grudzień 2016

Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej i Staszica w Pruszczu Gdańskim

sierpień 2016

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

kwiecień 2016

Przebudowa ul. Kochanowskiego

październik 2016

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4, przy ul. Kasprowicza 16

październik 2016

Modernizacja toalet w ZS nr 4 przy ul. Westerplatte

sierpień 2016

Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego

2016

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2016

Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Norwida

sierpień 2016

Przebudowa układu drogowego ul. Głowackiego w Pruszczu Gdańskim

wrzesień 2016

Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza

październik 2016

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim

lipiec 2016

Rozbudowa amfiteatru

czerwiec 2016

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

lipiec 2016

Postawienie stacji naprawczych dla rowerów

lipiec 2016

Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)

wrzesień 2016

Dokumentacja projektowa Parku Dębowego przy ul. Lawendowej

2016

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

2016

Projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

2017

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

2016

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2016

Projekt Park&Ride

2016

Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego

2016

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B

grudzień 2016

Projekt terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym

2016

Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

sierpień 2016

Projekty

2016

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

2016

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

2017

Projekt budowy układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym

2016

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego

2016

Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju

kwiecień 2016

Montaż wiat przystankowych

2016

Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego

czerwiec 2016

Montaż stołu do tenisa stołowego przy ul. Powstańców Warszawy

2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Chopina

2016

Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

marzec 2016

Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

2016

Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

sierpień 2016

Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego

listopad 2016

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4

2016

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

2016

Modernizacja chodników

lipiec 2016

Budowa siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego

2016

Kaplica cmentarna

październik 2016

Inwestycje w Urzędzie Miasta

2016

Wyloty kanalizacji deszczowej

wrzesień 2016

Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II

2016

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

lipiec 2016

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

październik 2016

Oświetlenie na terenie miasta

grudzień 2016

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

2017

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 – etap II

wrzesień 2016

Inwestycje w ZS nr 4

Budowa kanału technologicznego przy ul. Dąbrowskiego

czerwiec 2016

Budowa ul. Fantazego

lipiec 2016

Pruszcz Gdański, Dom Mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem

2016-2017

Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3

grudzień 2016

Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

wrzesień 2016

Budowa piaszczystego boiska do gry w siatkówkę plażową na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego

lipiec 2016