Budowa ul. Jana z Kolna

Zakres prac:
budowa układu drogowego z siecią kanalizacji deszczowej