Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Zakres prac:
Całkowita rewitalizacja budynku.

Aktualny etap realizacji:
W trakcie realizacji projektu.

Planowany koszt inwestycji w 2014 roku:
140 000zł