• Home
  • Inwestycje
  • Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim
Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Dostawa wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. ,,Przebudowa układu drogowego ulicy Sidły i ulicy Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią.