Budowa ul. Mazepy

Zakres prac:
budowa układu drogowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia