Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

Zakres prac:
budowa układu drogowego, kanalizacji i oświetlenia