Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino
Zakres prac:
budowa układu drogowego, kanalizacji i oświetlenia