Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Monitoring miasta

Budowa ul. 1 Maja

Budowa ul. Sucharskiego

Budowa ul. 3 Maja - Pogodna

Budowa ul. Karpińskiego

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

Ogrodzenie boiska

Modernizacja zaplecza stadionu

Budowa boiska przy SP nr 3 - Orlik

Budowa ul. Kasprowicza

Modernizacja toalet w ZS nr 2

Modernizacja podłogi holu w SP nr 3

Wymiana stolarki drzwiowej w ZSO nr 1

Modernizacja kuchni w ZSO nr 1

Termomodernizacja budynku przedszkolnego przy ul. Niepodległości

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Termomodernizacja budynku ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte

Chodnik na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa szaletu miejskiego

Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa ul. Emilii Plater

Budowa przepustu na potoku Rotmanka

Remont mostu - Plac Wyzwolenia

Budowa ul. Bogusławskiego

Osiedle Bursztynowe (ul. Rogozińskiego, ul. Domejki, ul. Hryniewieckiego, ul. Jana z Kolna)

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej

Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiego

Budowa ul. Czarnieckiego 63-73

Budowa ul. Kopernika 29-35

Budowa ul. Cyprysowej

Budowa ul. Wyspiańskiego 68-78

Budowa ul. Wyspiańskiego 56-66

Budowa ul. Dąbrowskiego (od ul. Słonecznej do ul. E. Plater)

Połączenie istniejącego ciągu pieszego Al. Ks. Waląga z parkiem

Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia

Budowa ul. Traugutta

Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja

Budowa ul. Sportowej

Budowa placu zabaw przy ul. Przy Torze

Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego

Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza

Koncepcja zagospodarowania parku w centrum miasta

Tereny zielone - centrum

Tereny zielone przy ul. Kasprowicza

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Warszawy

Budowa ul. Narutowicza