Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Połączenie istniejącego ciągu pieszego Al. Ks. Waląga z parkiem

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia

2010

Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Przy Torze

2010

Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego

2010

Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza

2010

Koncepcja zagospodarowania parku w centrum miasta

2010

Tereny zielone - centrum

2010

Tereny zielone przy ul. Kasprowicza

2010

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Warszawy

2010

Monitoring miasta

2010

Ogrodzenie boiska

2010

Modernizacja zaplecza stadionu

2010

Budowa boiska przy SP nr 3 - Orlik

2010

Modernizacja toalet w ZS nr 2

2010

Modernizacja podłogi holu w SP nr 3

2010

Wymiana stolarki drzwiowej w ZSO nr 1

2010

Modernizacja kuchni w ZSO nr 1

2010

Termomodernizacja budynku przedszkolnego przy ul. Niepodległości

2010

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego

2010

Termomodernizacja budynku ZS nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte

2010

Budowa szaletu miejskiego

2010

Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4

2010

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu

2010

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

2010

Budowa kanalizacji deszczowej

2010

Budowa ul. Emilii Plater

2010

Budowa przepustu na potoku Rotmanka

2010

Remont mostu - Plac Wyzwolenia

2010

Budowa ul. Bogusławskiego

2010

Osiedle Bursztynowe (ul. Rogozińskiego, ul. Domejki, ul. Hryniewieckiego, ul. Jana z Kolna)

2010

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej

2010

Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiego

2010

Budowa ul. Narutowicza

2010

Budowa ul. 1 Maja

2010

Budowa ul. Czarnieckiego 63-73

2010

Budowa ul. Kopernika 29-35

2010

Budowa ul. Cyprysowej

2010

Budowa ul. Wyspiańskiego 68-78

2010

Budowa ul. Wyspiańskiego 56-66

2010

Budowa ul. Dąbrowskiego (od ul. Słonecznej do ul. E. Plater)

2010

Budowa ul. Traugutta

2010

Budowa ul. Sportowej

2010

Budowa ul. Sucharskiego

2010

Budowa ul. 3 Maja - Pogodna

2010

Budowa ul. Karpińskiego

2010

Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino

2010

Budowa ul. Kasprowicza

2010

Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

2010

Chodnik na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego

2010

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2010