Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny


Od 1 lipca w mieście Pruszcz Gdański zacznie obowiązywać nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe zasady zastąpi jednolita stawka liczona od powierzchni nieruchomości. Przyjęta w marcu przez Radę Miasta uchwała „śmieciowa” uwzględniła uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która zakwestionowała poprzednią jej wersję. W zasadach panujących do tej pory gospodarstwa jedno i dwuosobowe korzystały z ulgowych stawek, od momentu wejścia w życie nowych przepisów ulgi będą nadal możliwe, ale sposób ich otrzymania się zmieni. Dla osób, które do tej pory korzystały ze zniżkowych stawek, przygotowaliśmy gminny program osłonowy.

Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych- W związku z orzeczeniem RIO, które otrzymaliśmy w marcu tego roku, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu naliczania opłat. Wchodzące w życie od 1 lipca przepisy są dostosowane do tych wymogów i zawierają także nową stawkę, która wynosić będzie 1,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości. Na podniesienie stawki miał wpływ z kolei wzrost cen odbioru odpadów przez Zakład Utylizacji w Gdańsku tzw. Szadółki, które to obowiązują nas od stycznia tego roku. Należy tu podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje ustawowy wymóg samofinansowania się systemu odbioru odpadów komunalnych, w związku z czym powinny być one zbilansowane tak, aby nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych - wyjaśnia Radosław Klaczkowski, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych.

Stawki, jakie obowiązywać będą w Pruszczu Gdańskim od 1 lipca, wyniosą miesięcznie 1,06 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2. Jednolita zasada naliczania opłaty i jednolita stawka obowiązywać będzie wszystkich mieszkańców. Jednakże, aby ochronić przed nadmiernym obciążeniem finansowym osoby z gospodarstw jedno i dwuosobowych pruszczański samorząd z dniem wejścia w życie nowych przepisów „śmieciowych” wdraża również gminny program osłonowy.

Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych- Każdy z nas niechętnie patrzy na podwyżkę opłat, stąd nie jest to zadanie łatwe do wdrożenia. Niemniej jednak zmiany te muszą nastąpić. Przepisy, które niebawem wejdą w życie, mają szczególne znaczenie dla osób o niższych dochodach mieszkających w gospodarstwach jedno i dwuosobowych. To właśnie ta grupa mieszkańców naszego miasta korzystała dotychczas z ulg przy obliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami. Aby chronić ich budżet, postanowiliśmy wdrożyć gminny program osłonowy, na podstawie którego osoby spełniające łącznie określone w regulaminie programu kryteria będą mogły liczyć na pomoc finansową miasta – mówi Jerzy Kulka, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
 
Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny rusza od 1 lipca. Osobami uprawnionymi do przyznania wsparcia w ramach programu są osoby, które łącznie spełnią następujące kryteria:
 1. są właścicielami nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
 2. prowadzą jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę w gospodarstwie,
 3. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. wysokość dochodu w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 3505 zł (dochód netto w gosp. jednoosobowym) lub kwoty 5280 zł (łączny dochód netto w gosp. dwuosobowym),
 5. nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
 6. uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu oraz zbierają odpady w sposób selektywny.
Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji pomoc finansowa w ramach gminnego programu osłonowego wynosić będzie:
 1. w przypadku gospodarstw jednoosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 54 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 29 zł,
 1. w przypadku gospodarstw dwuosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 79 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 53 zł.
 


Aby usprawnić składanie wniosków, uruchomiliśmy dodatkowo 4 punkty, w których osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej mogą złożyć wniosek o pomoc w ramach programu. W okresie 1-30 lipca 2021 r., w pon., śr. 9:00-17:00, wt., czw., pt. 9:00-15:30 wnioski można składać w:
• Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Niemcewicza 1,
• Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5,
• Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1,
• Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16.

Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej, a także wszyscy ci, którzy mają pytania lub wątpliwości proszeni są o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30. Z pracownikami referatu można kontaktować się także pod nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 18 lub za pośrednictwem adresu e-mail: smieci@pruszcz-gdanski.pl.
 
Zapoznaj się z pełną treścią programu. Komplet informacji i dokumentów dostępny jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.