Gminny program osłonowy

Od 1 lipca 2021 r. w mieście Pruszcz Gdański zaczął obowiązywać nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe zasady zastąpiła jednolita stawka liczona od powierzchni nieruchomości.

Przyjęta w marcu 2021 r. przez Radę Miasta uchwała „śmieciowa” uwzględniła uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która zakwestionowała poprzednią jej wersję. W zasadach panujących do tej pory gospodarstwa jedno i dwuosobowe korzystały z ulgowych stawek, od momentu wejścia w życie nowych przepisów ulgi będą nadal możliwe, ale sposób ich otrzymania się zmieni. Osoby, które do tej pory korzystały ze zniżkowych stawek, nadal mogą liczyć na mniejsze opłaty w ramach gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wynosi:
  1. 1,17 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przypadku miesięcznego zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości większej niż 30 m3,
  2. w przypadku miesięcznego zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości nie większej niż 30 m3:
a. 1,17 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 100 m2,
b. 0,01 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2.
 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30. Z pracownikami referatu można kontaktować się także pod nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 18 lub za pośrednictwem adresu e-mail: smieci@pruszcz-gdanski.pl.

 Zapoznaj się z pełną treścią programu. Komplet informacji i dokumentów dostępny jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.