Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny


Od 1 lipca 2021 r. w mieście Pruszcz Gdański zaczął obowiązywać nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe zasady zastąpi jednolita stawka liczona od powierzchni nieruchomości. Przyjęta w marcu przez Radę Miasta uchwała „śmieciowa” uwzględniła uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która zakwestionowała poprzednią jej wersję. W zasadach panujących do tej pory gospodarstwa jedno i dwuosobowe korzystały z ulgowych stawek, od momentu wejścia w życie nowych przepisów ulgi będą nadal możliwe, ale sposób ich otrzymania się zmieni. Dla osób, które do tej pory korzystały ze zniżkowych stawek, przygotowaliśmy gminny program osłonowy.

Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych- W związku z orzeczeniem RIO, które otrzymaliśmy w marcu tego roku, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu naliczania opłat. Wchodzące w życie od 1 lipca 2021 r. przepisy są dostosowane do tych wymogów i zawierają także nową stawkę, która wynosić będzie 1,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości. Na podniesienie stawki miał wpływ z kolei wzrost cen odbioru odpadów przez Zakład Utylizacji w Gdańsku tzw. Szadółki, które to obowiązują nas od stycznia tego roku. Należy tu podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje ustawowy wymóg samofinansowania się systemu odbioru odpadów komunalnych, w związku z czym powinny być one zbilansowane tak, aby nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych - wyjaśnia Radosław Klaczkowski, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych.

Stawki, jakie obowiązywać będą w Pruszczu Gdańskim od 1 lipca, wyniosą miesięcznie 1,06 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2. Jednolita zasada naliczania opłaty i jednolita stawka obowiązywać będzie wszystkich mieszkańców. Jednakże, aby ochronić przed nadmiernym obciążeniem finansowym osoby z gospodarstw jedno i dwuosobowych pruszczański samorząd z dniem wejścia w życie nowych przepisów „śmieciowych” wdraża również gminny program osłonowy.

Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych- Każdy z nas niechętnie patrzy na podwyżkę opłat, stąd nie jest to zadanie łatwe do wdrożenia. Niemniej jednak zmiany te muszą nastąpić. Przepisy, które niebawem wejdą w życie, mają szczególne znaczenie dla osób o niższych dochodach mieszkających w gospodarstwach jedno i dwuosobowych. To właśnie ta grupa mieszkańców naszego miasta korzystała dotychczas z ulg przy obliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami. Aby chronić ich budżet, postanowiliśmy wdrożyć gminny program osłonowy, na podstawie którego osoby spełniające łącznie określone w regulaminie programu kryteria będą mogły liczyć na pomoc finansową miasta – mówi Jerzy Kulka, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
 
Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ruszył 1 lipca 2021 roku.   

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30. Z pracownikami referatu można kontaktować się także pod nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 18 lub za pośrednictwem adresu e-mail: smieci@pruszcz-gdanski.pl.
 
Zapoznaj się z pełną treścią programu. Komplet informacji i dokumentów dostępny jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.