Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

2017

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF

Grudzień 2017

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF

2017

Modernizacja boiska przy ul. Tysiąclecia

Lipiec 2017

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2017

Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego

Wrzesień 2017

Budowa ul. Romera, ul. Dybowskiego, ul. Domeyki

Listopad 2017

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

2017

Budowa mostku na Kanale Raduni

Maj 2017

Park dla psów przy ul. Tysiąclecia

Czerwiec 2017

Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim

Listopad 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim

2017

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71

Październik 2018

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego

2017

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański

2017

Projekt odwodnienia ul. 3 Maja, ul. Ogrodowej

Dokumentacja projektowa ul. Skalskiego

2017

Dokumentacja projektowa ul. Dworcowej

Aktualny etap realizacji: Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa budowy układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina, i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

Dokumentacja projektowa ul. Strzeleckiego

2017

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim

2017

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Adama Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim

Kwiecień 2017

Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2017

Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza

Realizacja zadania przeniesiona na 2018 r. z powodu niewyłonienia Wykonawcy (brak ofert).

Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego

Lipiec 2017

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Grudzień 2017

Oświetlenie na terenie miasta

2017

Garaże OSP

Place zabaw

2017

Wymiana instalacji CO w ZS nr 2

Wymiana podłogi na małej sali gimnastycznej w ZSO 1

2017

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF

2019

Montaż wiat przystankowych

Wrzesień 2017

Przebudowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie ZS nr 2

Sierpień 2017

Przebudowa pomieszczeń archiwum budynku Urzędu Miasta

Marzec 2018