Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 6

Zakres prac:
rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Krótkiej 6

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji