Projekt garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
36 000 zł