Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

2014

Budowa ul. Grota Roweckiego

2014

Budowa targowiska miejskiego Mój rynek

2014

Budowa Parku Krainy Polodowcowej

2014

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego

2014

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim

2014

Rozbudowa amfiteatru

2014

Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

2014

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim

2014

Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B

2014

Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej

2014

Przebudowa zespołu szatni z sanitariatami w budynku CKiS w Pruszczu Gdańskim

2014

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

2014

Dokumentacja projektowa ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim

2014

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

2014

Dokumentacja ul. Strzeleckiego

2014

Bałtycka Strefa Inwestycyjna III

2014

Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza

2014

Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 8-10 przy ul. Kopernika

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 11-17 przy ul. Wyspiańskiego

2014

Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 25-27 przy ul. Zastawnej

2014

Budowa ul. Sikorskiego (Komarowo)

2014

Budowa ul. Wybickiego

2014

Budowa ul. 11 Listopada

2014

Budowa ul. Konwaliowej

2014

Budowa ul. Broniewskiego

2014

Budowa ul. Skierki i ul. Chochlika

2014

Budowa układu drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową numer 91

2014

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego

2014