• Home
  • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Od 1 stycznia 2018 r. można składać wnioski o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny - jest to forma aplikacji mobilnej. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się pod adresem: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

Obowiązek podania danych wynika z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.