Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3.

styczeń 2021

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim

maj 2020

Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście

grudzień 2020

Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

2021

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem

Listopad 2020 r.

Budowa układu drogowego ul. Ks. Marka w Pruszczu Gdańskim

Inwestycja zakończona

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy łączącego ulicę Skalskiego z dworcem PKP

Wrzesień 2019

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim

2019

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa parkingu przy ulicy Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów

Sierpień 2019 r.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Sikorskiego

Inwestycja zakończona.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim

Wrzesień 2019 r.

Wykonanie nawierzchni fragmentu ul. Pułkowej

Inwestycja zakończona

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2019

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Lipiec 2019

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundament.ów, ścian, stropów i dachu

Zakończono roboty budowlane, trwają procedury odbiorowe.

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem

Wykonano dokumentację projektową budynku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2021 r

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim

Sierpień 2019

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunlanych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Zakończono wymianę źródeł światła w budynkach oświatowych (termomodernizację przeprowadzono w 2018 r.)

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Kwiecień 2019 r.

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń

Inwestycja zakończona

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

Trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych

Na etapie wyboru oferty.

Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym

Inwestycja zakończona

Budowa alejek na cmentarzach

kwiecień 2019

Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów

Inwestycja zakończona

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

2017