Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Wykonano. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt dokumentacji:
114 668,80 zł