Przebudowa ul. Reymonta
Zakres prac:
Przebudowa ul. Reymonta w zakresie rozebrania istniejącej nawierzchni z płyt drogowych, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz utwardzenie płytami drogowymi ażurowymi ul. Polskich Kolejarzy.
Zdjęcia przed: