Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej

Zakres prac:
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Krótkiej.

Aktualny etap realizacji:
Złożono zapytanie ofertowe o aktualizację dokumentacji projektowej.

Planowany koszt inwestycji w 2014 roku:
70 000zł