• Home
  • Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

Miasto Pruszcz Gdański posiada dwie oficjalne umowy partnerskie z miastami Šilutė (Litwa) i Hofheim am Taunus (Niemcy). W ramach działań zmierzających do nawiązywania nowych kontaktów, przedstawiciele miasta prowadzą dialog z samorządem Beerse (Belgia) oraz okręgu Yanggu w prowincji Shandong (Chińska Republika Ludowa).
 


Šilutė

Szyłokarczma (lit. Šilutė) – miasto na zachodzie Litwy leżące nad granicą z obwodem kalinigradzkim i kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Szyłokarczma została założona w 1511 w połowie drogi między Kłajpedą, a Tylżą (obecnie Sowieck). Początkowo była to osada, gdzie odpoczywali podróżni (i ich konie) w drodze między tymi miastami. W 1550 zbudowano tam pierwszy kościół, a osada zaczęła rozwijać się intensywniej. Pomimo tego, ze względu na bliskość silniejszych ośrodków, miejscowość nie posiadała praw miejskich aż do 1941. W mieście przetrwało sporo budynków z XIX i początku XX w., m.in. kościół luterański z 1926. Szyłokarczma słynęła z targu rybnego, który odbywał się przez bez mała 500 lat. Obecnie miasto jest znane z dużych zakładów mleczarskich (założonych w 1842) oraz fabryki mebli. Strona internetowa miasta www.silute.lt.

Porozumienie między miastami podpisane zostało 29 maja 2004 roku. Dla zapewnienia trwałego, zrównoważonego i harmonijnego rozwoju obu samorządów, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz kreowania wizerunku obu samorządów, jako miejsc przyjaznych inwestorom oba miasta zobowiązały się do:

  • wykorzystania atutu położenia i potencjału Rejonu Silute i miasta Pruszcz Gdański dla wspólnego opracowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
  • wypracowania mechanizmu wzajemnego wspierania promocji obu samorządów na rynku krajowym i zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy pełnym wykorzystaniu szans i możliwości jakie stwarza członkowsko w  Unii Europejskiej.
  • wspólnej promocji obu samorządów i regionu.
  • kreowania nowego i rozwój istniejącego produktu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnych walorów turystycznych obu samorządów.

Hofheim am Taunus

Hofheim am Taunus - miasto położone zaledwie kilkanaście kilometrów od Frankfurtu nad Menem, liczy sobie ponad 40.000 mieszkańców. Podobnie jak Pruszcz Gdański jest częścią dużej aglomeracji. Położone na skraju zalesionego masywu górskiego Taunus, z wyjątkowo klimatycznym Starym Miastem, pełnym sklepów i kawiarni. Działa tam wspaniały teatr letni oraz odbywają się koncerty muzyki klasycznej. W miejskiej hali odbywają się przedstawienia teatralne, kabaretowe i koncerty. Hofheim jest również gospodarzem wielu plenerowych festiwali, które przyciągają tysiące ludzi z okolic. Miasto posiada także Muzeum Miejskie zbudowane na fundamencie XVIII - wiecznego zabytkowego gospodarstwa, gdzie podziwiać można stałą kolekcję lokalnej historii oraz cztery nowe wystawy rocznie.  Jest tu też park wodny, przyciągający prawie 500.000 gości rocznie oraz pole golfowe. Strona internetowa miasta www.hofheim.de

29 lutego 2012 roku Rada Miasta Pruszcz Gdański upoważniła Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do podpisania dokumentu partnerstwa miast pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Hofheim. Dokument podpisany został 25 kwietnia 2012 roku w Hofheim. 19 września 2012 roku w Pruszczu Gdańskim miasta podpisały także list intencyjny w którym obie strony wyraziły wolę zintensyfikowania i poszerzenia o nowe elementy istniejącej już współpracy w zakresie wspólnego poznawania i szerzenia dziedzictwa kulturowego obu regionów.

Zawarcie dokumentu partnerstwa to oficjalne przypieczętowanie współpracy, która rozwijała się od 2008 roku. Miasta współpracują nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale także szkolnej. Uczniowie z ZSO nr 1 wspólnie z młodzieżą z Hofheim realizują projekty edukacyjne. Młodzież niemiecka gości w naszych domach i odwrotnie.