Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim

Budowa ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy budynku szatni na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Warszawy

Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną

Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim

Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim

Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie

Projekt budowy ulicy Młodzieżowej w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim

Budowa skate-parku oraz miejsc postojowych na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34

Projekt budowy ulicy Śniadeckiej oraz odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim

Budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju

Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański

Inwestycje w parku przy ul. Wita Stwosza

Przebudowa ul. Reymonta

Przebudowa ul. Przy Torze i ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego

Projekt budowy skrzyżowania ulicy Kopernika (DW226) z ulicą Malinowskiego w Pruszczu Gdańskim

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim

Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejrzy w Pruszczu Gdańśkim

Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Rozbiórka budynku gospodarczych dwóch komórek lokatorskich wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego na dz. nr 80/3 i 80/4 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy

Kładka piesza nad rzeką Radunia w Pruszczu Gdańskim ( ul. Podmiejska 1 ) - przebudowa pokładu

Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46

Pomorskie z Ukrainą

Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem

Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim

Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Pruszczu Gdańskim