Budowa ul. Wojska Polskiego

Zakres prac:
Wykonanie robót, polegających w szczególności na przebudowie pasa drogowego obejmującego jezdnie i ciągi pieszo – rowerowe, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Prace zostały podzielone na dwa etapy wykonania robót:

a) etap I - obejmujący odcinek od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju wraz z przebudową skrzyżowań i budową przepompowni ścieków,

b) etap II - obejmujący odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża.

Aktualny etap realizacji:
W trakcie realizacji. Zakończono I etap.

Planowany koszt inwestycji:
3 000 000 zł

Planowany termin realizacji inwestycji:
I etap - grudzień
II etap - kwiecień

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: