Modernizacja zaplecza stadionu

Zakres prac:
przebudowa pomieszczeń sanitarnych