Wykonanie nawierzchni fragmentu ul. Pułkowej
Zakres prac:
Budowa fragmentu ul. Pułkowej i Czołgistów wraz z oświetleniem i odwodnieniem.