Budowa ul. Raciborskiego

Zakres prac:

Dofinansowanie inwestycji powiatowej.
Budowa odcinka drogi, sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania.