Park dla psów przy ul. Tysiąclecia

Zakres prac:
Zakup i montaż ogrodzenia, ławek, poidła.
Zdjęcia po: