Jakość powietrza w mieście Pruszcz Gdański

W celu kontroli jakości powietrza w 2019 roku na terenie miasta Pruszcz Gdański zamontowane zostały czujniki jakości powietrza. Szczegółowe odczyty poszczególnych czujników można odczytać poniżej. Na każdej z kart widać adres czujnika oraz jakość powietrza z poszczególnej lokalizacji. Całą mapę miasta można zobaczyć pod adresem: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
 


W mieście Pruszcz Gdański realizowane są dwa programy wsparcia finansowanego kierowane do mieszkańców, mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście, są to:
  1. Dofinansowania do likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe - więcej informacji w BIP ->
  2. Dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest - więcej informacji w BIP ->
Opis realizacji wyżej wymienionych zadań znaleźć można w Raporcie o stanie miasta z poszczególnych lat.

Od lipca 2019 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański, w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze. W punkcie konsultacyjnym udzielane są informacje na temat programu,  pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz pomoc w rozliczeniu zadania. Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znaleźć można na stronie: czystepowietrze.gov.pl
 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tej tematyki zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, biuro referatu mieści się przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim, tel. +48 58 775 99 31, pracownicy dostępni są w godzinach pracy urzędu: pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.