Inwestycje miejskie
Poniżej znajdują się wszystkie inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z wyłączeniem inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, które znajdują się w oddzielnej zakładce.

Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem - adaptacja

grudzień 2021

Przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim

14.10.2018 r.

Budowa kurtyn wodnych (zamgławiaczy) wraz z instalacją wody oraz linii kablowej i centrali sterującej w Pruszczu Gdańskim na przedłużeniu Al. Ks.Waląga

2018

Rewitalizacja parku „Z gruszą” - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta

30.09.2018

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Grudzień 2018

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Październik 2018

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

Listopad 2018

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Wrzesień 2018

Budowa chodnika przy ul. Reja

08.11.2018 r.

Budowa chodnika przy ul. Komunalnej

15.10.2018

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika

20.11.2018 r.

Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

31.07.2018

Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego

20.12.2018 r.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański

2018

Dokumentacja projektowa ul. Strzeleckiego

2018

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dworcowej

2018

Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym

2018

Pruszczański system tras rowerowych

2018

Pozostałe inwestycje

2018

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Wrzesień 2018

Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2018

Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem

Październik 2018

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne

Kwiecień 2018

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera

Maj 2018

Kanalizacja deszczowa Mickiewicza

Czerwiec 2018

Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim”

2018

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim

2018

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb

2018

Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe

2018

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią

2018

Przebudowa układu drogowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich

01.11.2018 r.

Przebudowa układu drogowego - fragmentu ul. Leopolda Staffa na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Romualda Traugutta w Pruszczu Gdańskim

2018

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu

2017