Uchwała krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. Radni Miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W ramach działań jakie zostaną podjęte przy opracowaniu wytycznych, poza obowiązkowymi działaniami nałożonymi przez ustawodawcę, znajdą się: inwentaryzacja reklam oraz badania opinii  publicznej. O szczegółach na bieżąco będziemy informować za pośrednictwem kanałów komunikacji tj. serwis informacyjny miasta Pruszcz Gdański www.pruszcz-gdanski.pl, oficjalny profil na portalu Facebook www.facebook.com/MiastoPruszczGdanski, Biuletyn Informacji Publicznej bip.pruszcz-gdanski.pl oraz lokalna praca samorządowa Wieści Pruszcza.
  Proces opracowania założeń i przygotowania koncepcji, który odpowiadać będzie lokalnym warunkom wymaga czasu i jest bardzo pracochłonny. Zachęcamy do zaglądania do zakładki Kalendarium oraz Aktualności, gdzie na bieżąco aktualizować będziemy kolejne działania podejmowane w tym temacie.

Lista aktualności, które są związane tematycznie z uchwałą krajobrazową

Zakończyła się pierwsza w historii naszego miasta inwentaryzacja urządzeń reklamowych. Zadanie wykonano przy wykorzystaniu nowych technologii. Fotorejestracja i skaning laserowy 3D objął zasięgiem ulice o łącznej długości 102 km. W toku prac zinwentaryzowano 5709 nośników reklam zewnętrznych o łącznej powierzchni 21 951,93 m2.

Wykonane prace zostały zrealizowane w związku z trwającym procesem opracowania tzw. uchwały krajobrazowej na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zebrane dane są ważnym elementem potrzebnym do właściwej oceny miejskiej przestrzeni i będą pomocne podczas przygotowywania oraz wdrażania tych przepisów.

- Trwające od marca do października 2022 r. prace pozwoliły uzyskać dane, które będą bardzo pomocne podczas kolejnych etapów wprowadzania uchwały w naszym mieście. Dzięki inwentaryzacji poznaliśmy m.in. szczegółowe rozmieszczenie nośników z podziałem na ich typy, natężenie ich ze względu na liczbę oraz powierzchnię czy też zagęszczenie urządzeń reklamowych na poszczególnych odcinkach danej drogi – mówi Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Łącznie w Pruszczu Gdańskim zinwentaryzowano 5709 nośników. Wśród tych danych znajdziemy aż 30 typów reklam, są to m.in. reklamowe siatki ochronne, billboardy, kasetony reklamowe, flagi reklamowe, słupy ogłoszeniowo-reklamowe czy ekrany świetlne. Zdecydowany prym wiodą reklamy będące formą wyklejki na przeszklonych elementach elewacji, jest ich łącznie 1623 sztuk, co stanowi 28% wszystkich zinwentaryzowanych urządzeń reklamowych. Kolejne to tablice pełne – 1248 sztuk i banery reklamowe 1071 sztuk.

- Obecnie cała baza poddawana jest skrupulatnej analizie, dzięki czemu będziemy w stanie jeszcze lepiej poznać kondycję naszej przestrzeni miejskiej pod kątem reklam, w tym także ocenić kierunki oraz działania, jakie należy podjąć, aby tę przestrzeń uporządkować. Wśród zinwentaryzowanych reklam wydzielono także grupę 974 szyldów reklamowych, co udało się zdefiniować dzięki uzyskanej z GUS-u bazie danych przedsiębiorców. Te wszystkie analizy, dane będą dla nas doskonałym materiałem do podjęcia dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Pierwsze konsultacje w tym zakresie planujemy wykonać w przyszłym roku – mówi Radosław Klaczkowski, Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

Sama ilość czy typy urządzeń reklamowych to nie wszystko. Kompleksowej analizie poddano także natężenie występowania nośników ze względu na ich liczebność oraz powierzchnię. Natężenie reklam ze względu na liczbę możemy zaobserwować na poniższej mapie, największym skupiskiem reklam są główne arterie miejskie, centrum miasta oraz okolice centrów handlowych. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o zagęszczenie reklam liczone na odcinkach dróg o długości 100 m. Są to dane, które potwierdzają wstępne założenia. Te przestrzenie z pewnością zostaną poddane dodatkowym analizom i będą stanowiły oś niejednej dyskusji.

- Przed nami czas wytężonej pracy związanej z analizą danych i porządkowaniem przestrzeni naszego miasta. W roku 2023 będziemy chcieli, aby do dyskusji nad obecnym stanem oraz konstrukcją wytycznych dołączyli mieszkańcy i przedsiębiorcy, o szczegółach będziemy informować na bieżąco – dodaje burmistrz Janusz Wróbel.

Wyniki inwentaryzacji stanowią ważne źródło informacji dotyczące bazowego stanu przestrzeni miejskiej przed wejściem w życie planowanych przepisów. Zanim jednak powstaną jakiekolwiek zapisy, pruszczan czekają debaty związane z zasadami i wytycznymi, jakie mają mieć wpływ na poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta Pruszcz Gdański.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl
Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia, jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad wdrożeniem uchwały krajobrazowej ruszyły. Jest to proces, który wymaga wielu złożonych działań i czasu, stąd na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Plan przygotowania wytycznych do uchwały obejmuje, poza niezbędnymi krokami ustawowymi, audyt przestrzeni miejskiej oraz konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami.
 
Samochód, który wykona skan miasta.


Najbliższe działania wiążą się z audytem przestrzeni, czyli zbadaniem, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. Zostanie to przeprowadzone przy pomocy tzw. skanowania miasta. W najbliższych dniach na naszych ulicach będzie można zauważyć auto z systemem mapowania, który zgromadzi potrzebne informacje dzięki specjalnej technologii. Skan zostanie wykonany we współpracy z firmą Smart Factor.

Zebrane dane zostaną poddane analizie przez zespół pracujący nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej. Efektem tej analizy będzie sformułowanie wstępnych założeń, które, po konsultacjach z interesariuszami, doprowadzą do stworzenia ostatecznego dokumentu uchwały.

Wszystkie kroki podejmowane w związku z wdrożeniem uchwały krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim będą dostępne na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych miasta.
 
27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad przygotowaniem wytycznych rozpoczną się od inwentaryzacji reklam w mieście. Pierwszych działań spodziewać się możemy w pierwszej połowie 2022 roku. Z uwagi na to, że proces tworzenia uchwały krajobrazowej jest długi i złożony na efekty ostateczne przyjdzie nam trochę poczekać. W kolejnych krokach zaplanowano również badania opinii publicznej, zatem każdy będzie miał możliwość wypowiedzieć się na temat planowanych zmian.