Uchwała krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. Radni Miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W ramach działań jakie zostaną podjęte przy opracowaniu wytycznych, poza obowiązkowymi działaniami nałożonymi przez ustawodawcę, znajdą się: inwentaryzacja reklam oraz badania opinii  publicznej. O szczegółach na bieżąco będziemy informować za pośrednictwem kanałów komunikacji tj. serwis informacyjny miasta Pruszcz Gdański www.pruszcz-gdanski.pl, oficjalny profil na portalu Facebook www.facebook.com/MiastoPruszczGdanski, Biuletyn Informacji Publicznej bip.pruszcz-gdanski.pl oraz lokalna praca samorządowa Wieści Pruszcza.
  Proces opracowania założeń i przygotowania koncepcji, który odpowiadać będzie lokalnym warunkom wymaga czasu i jest bardzo pracochłonny. Zachęcamy do zaglądania do zakładki Kalendarium oraz Aktualności, gdzie na bieżąco aktualizować będziemy kolejne działania podejmowane w tym temacie.

Lista aktualności, które są związane tematycznie z uchwałą krajobrazową

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia, jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad wdrożeniem uchwały krajobrazowej ruszyły. Jest to proces, który wymaga wielu złożonych działań i czasu, stąd na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Plan przygotowania wytycznych do uchwały obejmuje, poza niezbędnymi krokami ustawowymi, audyt przestrzeni miejskiej oraz konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami.
 
Samochód, który wykona skan miasta.


Najbliższe działania wiążą się z audytem przestrzeni, czyli zbadaniem, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. Zostanie to przeprowadzone przy pomocy tzw. skanowania miasta. W najbliższych dniach na naszych ulicach będzie można zauważyć auto z systemem mapowania, który zgromadzi potrzebne informacje dzięki specjalnej technologii. Skan zostanie wykonany we współpracy z firmą Smart Factor.

Zebrane dane zostaną poddane analizie przez zespół pracujący nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej. Efektem tej analizy będzie sformułowanie wstępnych założeń, które, po konsultacjach z interesariuszami, doprowadzą do stworzenia ostatecznego dokumentu uchwały.

Wszystkie kroki podejmowane w związku z wdrożeniem uchwały krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim będą dostępne na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych miasta.
 
27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad przygotowaniem wytycznych ropoczną się od inwentaryzacji reklam w mieście. Pierwszych działań sopdziewać się możemy w pierwszej połowie 2022 roku. Z uwagi na to, że proces tworzenia chwuały krajobrazowej jest długi i złożony na efekty ostateczne przyjdzie nam trochę poczekać. W kolejnych krokach zaplanowano również kbadani opinii publicznej, zatem każdy będzie miał możliwość wpowiedzieć się na temat planowanych zmian.