Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. Radni Miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W ramach działań jakie zostaną podjęte przy opracowaniu wytycznych, poza obowiązkowymi działaniami nałożonymi przez ustawodawcę, znajdą się: inwentaryzacja reklam oraz badania opinii  publicznej. O szczegółach na bieżąco będziemy informować za pośrednictwem kanałów komunikacji tj. serwis informacyjny miasta Pruszcz Gdański www.pruszcz-gdanski.pl, oficjalny profil na portalu Facebook www.facebook.com/MiastoPruszczGdanski, Biuletyn Informacji Publicznej bip.pruszcz-gdanski.pl oraz lokalna praca samorządowa Wieści Pruszcza.
  Proces opracowania założeń i przygotowania koncepcji, który odpowiadać będzie lokalnym warunkom wymaga czasu i jest bardzo pracochłonny. Zachęcamy do zaglądania do zakładki Kalendarium oraz Aktualności, gdzie na bieżąco aktualizować będziemy kolejne działania podejmowane w tym temacie.

Konsultacji społeczne dotyczące przygotowania zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański zostały przeprowadzone od 31 maja do 10 czerwca 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego.

Konsultacje zrealizowane zostały w formie:
 • formularza elektronicznego dostępnego pod adresem konsultacje.pruszcz-gdanski.pl,
 • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
 • spotkania otwartego, które odbyło się 5 czerwca 2024 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. Poprowadziła je firma Projekt: Miasto.

Łącznie wpłynęło 11 formularzy z uwagami - 8 w formie elektronicznej oraz 3 w formie papierowej. Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane, a szczegółowe wyniki konsultacji wraz z odpowiedziami na kwestie poruszone w formularzach można znaleźć w pliku PDF oraz na stronie konsultacje.pruszcz-gdanski.pl.

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury. Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
 
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące treści Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański. Konsultacje trwały od 31 maja do 10 czerwca 2024 r. Zaproszeni do udziału w nich byli wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu miasta Pruszcz Gdański.

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Badanie opinii publicznej zrealizowane zostało w formie:
 • formularza elektronicznego dostępnego pod adresem konsultacje.pruszcz-gdanski.pl,
 • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
 • spotkania otwartego, które odbyło się 5 czerwca 2024 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Łącznie wpłynęło 11 formularzy z uwagami - 8 w formie elektronicznej oraz 3 w formie papierowej. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane, a szczegółowe wyniki konsultacji wraz z odpowiedziami na kwestie poruszone w formularzach zostaną opublikowane do 10 lipca 2024 r.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
 
Ruszyły konsultacje społeczne związane z treścią Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański! Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zapoznaj się ze projektem uchwały i podziel się swoją opinią do 10.06.2024 r. 

O badaniu opinii pisaliśmy także w artykule: Treść uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego - konsultacje społeczne.

Badanie opinii publicznej realizowane jest w dniach 31.05-10.06.2024 r. w formie:

 • formularza elektronicznego dostępnego pod adresem konsultacje.pruszcz-gdanski.pl,
 • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
 • spotkania otwartego, które odbędzie się 5 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.
Spotkanie będzie okazją do przeanalizowania postanowień uchwały wraz ze specjalistą z firmy Projekt: Miasto, Bartoszem Poniatowskim, oraz do zadawania nurtujących pytań. W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec oraz przedsiębiorca z terenu miasta Pruszcz Gdański, nie obowiązują zapisy.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Przypominamy, formularz elektroniczny konsultacji wraz z projektem uchwały znajduje się pod adresem: konsultacje.pruszcz-gdanski.pl


Treść uchwały można również pobrać w niniejszym artykule w formacie PDF: Projekt uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański.pdf


Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania postanowień Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
 
Trwają prace nad treścią Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego. Niezwykle ważnym elementem opracowywania tego dokumentu jest zasięgnięcie opinii naszych mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański.

Dlatego w dniach 31.05-10.06.2024 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały.

Jaki jest cel Uchwały Krajobrazowej?

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Proces opracowania założeń i przygotowania postanowień tej uchwały dla naszego miasta rozpoczęła Uchwała nr XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021 r. dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Konsultacje społeczne

Konsultacje dają mieszkańcom oraz przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z projektem uchwały i wyrażenia swojego zdania na temat jej postanowień.

Badanie opinii publicznej zostanie zrealizowane w formie:

 • formularza elektronicznego poprzez portal www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
 • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
 • spotkania otwartego, które odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w godz. 17:00-20:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.
Spotkanie będzie okazją do przeanalizowania postanowień uchwały wraz ze specjalistą z firmy Projekt: Miasto, Bartoszem Poniatowskim, oraz do zadawania nurtujących pytań. W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec oraz przedsiębiorca z terenu miasta Pruszcz Gdański, nie obowiązują zapisy.

Formularz konsultacji społecznych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej będzie dostępny od 31.05.2024 r. (piątek). Bezpośredni link do formularza elektronicznego udostępnimy także w serwisie miejskim www.pruszcz-gdanski.pl oraz w miejskich mediach społecznościowych.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
 
Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański przeprowadzone zostały od 18 września do 12 października 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego.

Konsultacje zostały zrealizowane wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański:
 • za pomocą platformy konsultacji społecznych dostępnej na stronie www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
 • w formie wywiadów bezpośrednich. Konsultacje w formie wywiadów bezpośrednich przeprowadziła firma SRiP – Pracownia Badań Społecznych.
W badaniu wykorzystano dwa rodzaje ankiet konsultacyjnych, ankietę dla mieszkańców (12 pytań) i ankietę dla przedsiębiorców (5 pytań), a udział w nim wzięło łącznie 661 mieszkańców oraz 131 przedsiębiorców z terenu naszego miasta.

Wyniki konsultacji

Wyniki wyraźnie pokazują, że większość mieszkańców Pruszcza Gdańskiego zauważa reklamy w mieście (97% badanych) i odczuwa ich nadmiar (92% badanych). Jako główny obszar, w którym reklam jest zbyt dużo, wskazano centrum miasta – tę część miasta wybrało aż 61% ankietowanych. Więcej niż połowa badanych zauważyła nadmiar reklam przy głównych drogach i ciągach komunikacyjnych.

Ponad 80% badanych mieszkańców uważa, że ilość reklamy wpływają negatywnie na odbiór przestrzeni publicznej. Zaledwie co dziesiąty badany uważa, iż wpływ reklam w przestrzeni publicznej jest pozytywny. 96% respondentów wyraziło opinię, że zbyt duża liczba reklam i szyldów w jednym miejscu sprawia, że są one mniej czytelne. Dodatkowo ponad 90% ankietowanych opowiedziało się za ograniczeniem dotyczącym umieszczania reklam zarówno na budynkach, jak i na terenach o dużych walorach krajobrazowych.
Z przeprowadzonego badania wynika, że reklamy mocno wpływają na miejski krajobraz, poniekąd go zaśmiecają, powodując wrażenie chaosu. Przepisy dotyczące sytuowania reklam powinny być bardziej restrykcyjne według 87% respondentów i określać zasady dotyczące rozmiaru, rodzaju i estetyki – za tym opowiedziało się aż 95% badanych.

Nieco inaczej przedstawiają się wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański – 57% badanych uważa, regulacje prawne odnośnie reklam w przestrzeni publicznej miasta powinny pozostać niezmienione. Prawie 60% respondentów, szczególnie z mniejszych firm i mikroprzedsiębiorstw, wyraziło opinię, że regulacje prawne odnośnie reklam w przestrzeni publicznej miasta nie powinny określać ich rozmiaru, rodzaju czy estetyki. Warto zauważyć, że główne rodzaje urządzeń reklamowych wykorzystywanych przez pruszczańskich przedsiębiorców to naklejka na szybie witryny (78%), szyld na elewacji (75%) oraz reklama na elewacji (51%).

Szczegółowe raporty z konsultacji można znaleźć poniżej:
Zakończyły się konsultacje społeczne związane z opracowywaniem założeń Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański. Celem badania było rozpoznanie opinii ankietowanych na temat aspektów związanych z Uchwałą Krajobrazową, która prowadzi do uporządkowania miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 18.09-12.10.2023 r. dwutorowo:
 • online poprzez portal https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne,
 • w formie wywiadów bezpośrednich – badanie to przeprowadzają ankieterzy z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych.
W badaniu wykorzystywano dwa rodzaje ankiet, ankietę dla mieszkańców (12 pytań) i ankietę dla przedsiębiorców (5 pytań), a udział w nim wzięło łącznie 661 mieszkańców oraz 131 przedsiębiorców z terenu naszego miasta. Po zakończonych konsultacjach kolejnym etapem jest analiza zebranych danych, która pozwoli określić stosunek pruszczan do reklam w mieście.

Szczegółowe wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 10 listopada 2023 r.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
Ruszają konsultacje społeczne związane z opracowywaniem założeń Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański! Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury. Podziel się swoją opinią do 12.10.2023 r. Oddzielne ankiety zostały przygotowane dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta.

O badaniu opinii publicznej i dotychczasowych działaniach związanych z Uchwalą Krajobrazową pisaliśmy niedawno w artykule Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego - konsultacje społeczne.

To wstępne konsultacje, które pozwolą rozpoznać opinię ankietowanych w stosunku do miejskiego krajobrazu i związanych z nim aspektów. Realizowane są w dniach 18.09-12.10.2023 r., dwutorowo:
 • online poprzez portal www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
 • bezpośrednio, w formie wywiadu – ankieterzy z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych będą prosić o odpowiedzi mieszkańców i przedsiębiorców na terenie miasta Pruszcz Gdański.
Ankieta dla mieszkańców zawiera 12 pytań, a dla przedsiębiorców 5, zatem wypełnienie jej zajmie maksymalnie 5 minut. Każdy punkt widzenia ma dla nas znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu.

Linki do ankiet znajdują się poniżej: Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
Przed nami następny ważny etap w procesie opracowywania założeń uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański, są to konsultacje społeczne. Zależy nam, aby poznać zdanie mieszkańców oraz przedsiębiorców z Pruszcza Gdańskiego, dlatego w dniach 18.09-12.10.2023 r. odbędzie się badanie opinii publicznej.

Jaki jest cel Uchwały Krajobrazowej?

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Proces opracowania założeń i przygotowania zapisów tej uchwały dla naszego miasta rozpoczęła Uchwała nr XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021 r. dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Inwentaryzacja urządzeń reklamowych w mieście

W 2022 roku została przeprowadzona inwentaryzacja urządzeń reklamowych w Pruszczu Gdańskim przy pomocy skanowania miasta. Auto z systemem mapowania zgromadziło potrzebne informacje, dzięki specjalnej technologii. To działanie pozwoliło zbadać, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. W toku prac zinwentaryzowano 5709 nośników reklam zewnętrznych o łącznej powierzchni 21 951,93 m2, z podziałem na 30 typów. Największym skupiskiem reklam są główne arterie miejskie, centrum miasta oraz okolice centrów handlowych.

Konsultacje społeczne

Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne dla mieszkańców i przedsiębiorców. To wstępne badanie, które pozwoli rozpoznać opinię ankietowanych w stosunku do miejskiego krajobrazu i związanych z nim aspektów.

Badanie opinii publicznej zostanie zrealizowane w dniach 18.09-12.10.2023 r., dwutorowo:
 • online poprzez portal www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
 • bezpośrednio, w formie wywiadu – ankieterzy z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych będą prosić o odpowiedzi mieszkańców i przedsiębiorców na terenie miasta Pruszcz Gdański.
Ankieta dla mieszkańców zawiera 12 pytań, a dla przedsiębiorców 5, zatem wypełnienie jej zajmie maksymalnie 5 minut. Każdy punkt widzenia ma dla nas znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu.

Konsultacje społeczne w wersji elektronicznej, zarówno te dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, będą aktywne na portalu www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl od 18.09.2023 r. (poniedziałek). Bezpośrednie linki do ankiet elektronicznych udostępnimy także w serwisie miejskim www.pruszcz-gdanski.pl oraz w miejskich mediach społecznościowych.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.
Zakończyła się pierwsza w historii naszego miasta inwentaryzacja urządzeń reklamowych. Zadanie wykonano przy wykorzystaniu nowych technologii. Fotorejestracja i skaning laserowy 3D objął zasięgiem ulice o łącznej długości 102 km. W toku prac zinwentaryzowano 5709 nośników reklam zewnętrznych o łącznej powierzchni 21 951,93 m2.

Wykonane prace zostały zrealizowane w związku z trwającym procesem opracowania tzw. Uchwały Krajobrazowej na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zebrane dane są ważnym elementem potrzebnym do właściwej oceny miejskiej przestrzeni i będą pomocne podczas przygotowywania oraz wdrażania tych przepisów.

- Trwające od marca do października 2022 r. prace pozwoliły uzyskać dane, które będą bardzo pomocne podczas kolejnych etapów wprowadzania uchwały w naszym mieście. Dzięki inwentaryzacji poznaliśmy m.in. szczegółowe rozmieszczenie nośników z podziałem na ich typy, natężenie ich ze względu na liczbę oraz powierzchnię czy też zagęszczenie urządzeń reklamowych na poszczególnych odcinkach danej drogi – mówi Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Łącznie w Pruszczu Gdańskim zinwentaryzowano 5709 nośników. Wśród tych danych znajdziemy aż 30 typów reklam, są to m.in. reklamowe siatki ochronne, billboardy, kasetony reklamowe, flagi reklamowe, słupy ogłoszeniowo-reklamowe czy ekrany świetlne. Zdecydowany prym wiodą reklamy będące formą wyklejki na przeszklonych elementach elewacji, jest ich łącznie 1623 sztuk, co stanowi 28% wszystkich zinwentaryzowanych urządzeń reklamowych. Kolejne to tablice pełne – 1248 sztuk i banery reklamowe 1071 sztuk.

- Obecnie cała baza poddawana jest skrupulatnej analizie, dzięki czemu będziemy w stanie jeszcze lepiej poznać kondycję naszej przestrzeni miejskiej pod kątem reklam, w tym także ocenić kierunki oraz działania, jakie należy podjąć, aby tę przestrzeń uporządkować. Wśród zinwentaryzowanych reklam wydzielono także grupę 974 szyldów reklamowych, co udało się zdefiniować dzięki uzyskanej z GUS-u bazie danych przedsiębiorców. Te wszystkie analizy, dane będą dla nas doskonałym materiałem do podjęcia dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Pierwsze konsultacje w tym zakresie planujemy wykonać w przyszłym roku – mówi Radosław Klaczkowski, Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

Sama ilość czy typy urządzeń reklamowych to nie wszystko. Kompleksowej analizie poddano także natężenie występowania nośników ze względu na ich liczebność oraz powierzchnię. Natężenie reklam ze względu na liczbę możemy zaobserwować na poniższej mapie, największym skupiskiem reklam są główne arterie miejskie, centrum miasta oraz okolice centrów handlowych. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o zagęszczenie reklam liczone na odcinkach dróg o długości 100 m. Są to dane, które potwierdzają wstępne założenia. Te przestrzenie z pewnością zostaną poddane dodatkowym analizom i będą stanowiły oś niejednej dyskusji.

- Przed nami czas wytężonej pracy związanej z analizą danych i porządkowaniem przestrzeni naszego miasta. W roku 2023 będziemy chcieli, aby do dyskusji nad obecnym stanem oraz konstrukcją wytycznych dołączyli mieszkańcy i przedsiębiorcy, o szczegółach będziemy informować na bieżąco – dodaje burmistrz Janusz Wróbel.

Wyniki inwentaryzacji stanowią ważne źródło informacji dotyczące bazowego stanu przestrzeni miejskiej przed wejściem w życie planowanych przepisów. Zanim jednak powstaną jakiekolwiek zapisy, pruszczan czekają debaty związane z zasadami i wytycznymi, jakie mają mieć wpływ na poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta Pruszcz Gdański.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl
Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia, jakim jest tzw. Ustawa Krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad wdrożeniem Uchwały Krajobrazowej ruszyły. Jest to proces, który wymaga wielu złożonych działań i czasu, stąd na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Plan przygotowania wytycznych do uchwały obejmuje, poza niezbędnymi krokami ustawowymi, audyt przestrzeni miejskiej oraz konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami.
 
Samochód, który wykona skan miasta.


Najbliższe działania wiążą się z audytem przestrzeni, czyli zbadaniem, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. Zostanie to przeprowadzone przy pomocy tzw. skanowania miasta. W najbliższych dniach na naszych ulicach będzie można zauważyć auto z systemem mapowania, który zgromadzi potrzebne informacje dzięki specjalnej technologii. Skan zostanie wykonany we współpracy z firmą Smart Factor.

Zebrane dane zostaną poddane analizie przez zespół pracujący nad wprowadzeniem Uchwały Krajobrazowej. Efektem tej analizy będzie sformułowanie wstępnych założeń, które, po konsultacjach z interesariuszami, doprowadzą do stworzenia ostatecznego dokumentu uchwały.

Wszystkie kroki podejmowane w związku z wdrożeniem Uchwały Krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim będą dostępne na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych miasta.
 
27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad przygotowaniem wytycznych rozpoczną się od inwentaryzacji reklam w mieście. Pierwszych działań spodziewać się możemy w pierwszej połowie 2022 roku. Z uwagi na to, że proces tworzenia Uchwały Krajobrazowej jest długi i złożony na efekty ostateczne przyjdzie nam trochę poczekać. W kolejnych krokach zaplanowano również badania opinii publicznej, zatem każdy będzie miał możliwość wypowiedzieć się na temat planowanych zmian.