Tereny zielone przy ul. Kasprowicza

Zakres prac:
mała architektura, nasadzenia, ścieżki