Tereny zielone przy ul. Kasprowicza
Zakres prac:
mała architektura, nasadzenia, ścieżki