Budowa ul. Grota Roweckiego

Zakres prac:
Wykonanie robót polegających na wybudowaniu ulicy Grota Roweckiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową gazociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kabla elektroenergetycznego oraz sieci teletechnicznej.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono realizację inwestycji, wykonawca KRUSZYWO Sp. z o.o.

Koszt inwestycji w 2014 roku:
6 039 378,09 zł

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: