Budowa ul. Bogusławskiego

Zakres prac:
przebudowa układu drogowego z siecią kanalizacji deszczowej